Yoga

Yoga is een alle­som­vat­tende lev­ensweten­schap, waar­van de oor­sprong ligt in India, vele duizen­den jaren gele­den. Yoga is het oud­ste sys­teem van per­soon­lijke ontwik­kel­ing en het omvat zowel lichaam, als geest, als ziel. De oude yogi’s had­den een diep­gaande ken­nis van de essen­tiële aard van de mens en wat de mens nodig heeft om in har­monie te kun­nen leven met zichzelf en zijn omgeving.

In de Yoga Sutra’s van Patan­jali, het klassieke werk over Yoga, wordt Yoga als volgt gedefinieerd: ‘Yoga is het stil laten wor­den van de beweg­in­gen van de geest.

Het lichaamsbewustzijn wordt vergroot, je ervaart de spanningen in je lichaam en leert hoe je ze vervolgens los kunt laten. In een ontspannen lichaam kan je geest rustiger worden. Je kunt ontdekken hoe het is om met compassie en acceptatie naar jezelf te kijken.

In de Hatha yoga, de meest klassieke vorm van yoga, staat het evenwicht tussen inspanning en ontspanning centraal. Er wordt geoefend vanuit een naar binnen gerichte aandacht. Door deze rustige, meditatieve houding is er ruimte om waar te nemen en te ontspannen in wat zich van binnen voordoet. Fysieke en mentale grenzen worden op een zachte manier opgezocht en verruimd, wat zorgt voor een groter, innerlijk draagvermogen en meer vitaliteit. Dit alles vanuit een respectvolle en niet- prestatiegerichte houding. 

Het belangrijkste in yogabeoefening is aandacht. Yoga gaat over bewustwording van jezelf, je leert jezelf van binnenuit kennen. Om je bewust te zijn van jezelf, van hoe je geest en lichaam werken en wat de wisselwerking tussen beide is, zul je de aandacht naar binnen moeten richten en ’het voelen’ of je tastzintuig moeten ontwikkelen. Dat lijkt makkelijker dan het is omdat we doorgaans gewend zijn de aandacht naar buiten te richten op wat er om ons heen gebeurt. En wanneer we de aandacht naar binnen richten zullen we al gauw merken dat er een vrijwel constante stroom van gedachten in onze geest aanwezig is die al onze aandacht opeist. Yogabeoefening vraagt, zeker in het begin, alertheid en inzet van je. Het evenwicht tussen denken en voelen is bij de meeste van ons verstoord omdat we voornamelijk mentaal ingesteld zijn en ons gevoelsorgaan of tastzin hierdoor grotendeels verwaarloosd  hebben. Je lichaam en je vermogen om te voelen zijn echter de basis waarmee je in het leven staat en een goed ontwikkeld lichaamsbewustzijn is onontbeerlijk voor innerlijke groei en ontwikkeling.

Door het doen van yoga leer je grenzen voelen en deze respecteren. En alleen vanuit dit respect is het mogelijk om werkelijk te ontspannen en innerlijk te groeien. Met respect omgaan met jezelf betekent dat je niet veroordeelt maar accepteert wat er is en niet de intentie hebt om dit te veranderen of ervoor weg te lopen. Je laat toe hoe je je op dat moment voelt, je laat toe hoe je lichaam reageert. Toelaten is de basis van werkelijke ontspanning, zowel mentaal als fysiek.